Glossar und Abkürzungen

[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].


UB

Unterbezirk

UB

Unterbezirk

UN (Englisch)

Vereinte Nationen

URI (Englisch)

Uniform Resource Identifier

URL (Englisch)

Uniform Resource Locator

US (Englisch)

United States

USA (Englisch)

United States of America

USB (Englisch)

Universal Serial Bus

UVV

Unfallverhütungsvorschriften


[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].

Facebook

 https://www.facebook.com/SPD.Hallstadt

Mitglied werden

 https://www.spd.de/webflow/partei/Mitglied_werden/3208/mitglied-werden.html?execution=e1s1

Downloads

/images/user_pages/Juni_2018_-_aktuelle_Zeitung.jpg

 

/images/user_pages/Mai_2017.jpg

 

Links

 http://www.spd-bamberg-land.de

 http://www.bayernspd.de

 http://www.spd.de